11 heinä Tutkimus: Vanhempia huolettaa arveluttavat somesisällöt lasten älypuhelinten käytön seurauksena

Kuten Talouselämä ja Tivi viime viikolla uutisoivat, vanhemmat kokevat, että lasten älypuhelinten käytöstä on selkeästi enemmän hyötyä kuin haittaa.Tästä huolimatta niiden käyttöön liittyy vanhempien mielestä myös haasteita ja huolia, Moi Mobiilin teettämästä kyselytutkimuksesta selviää. Vanhempia huolettaa muun muassa arveluttavat
somesisällöt ja lasten liikunnan vähäisyys.

Moni vanhempi kokee, että lasten liikunta ja ulkoilu on vähentynyt älypuhelinten käytön
seurauksena. Huoli tästä on kasvanut Moi Mobiilin teettämän kyselytutkimuksen mukaan viime
vuodesta lähes 4%-yksikköä. Liikunnan ja ulkoilun vähentymistä enemmän vanhempia kuitenkin huolettaa arveluttavat somesisällöt.

Monipuolinen puhelimen käyttö ja ohjaus voi vähentää huolta.

Jopa 5-6-vuotiaiden lasten vanhemmista 22% oli huolissaan arveluttavista somesisällöistä lasten
älypuhelimen käytön seurauksena. 7-9-vuotiaiden lasten vanhemmista samaa huolta koki 26%.
Tämä huoli oli kuitenkin suurempi kuin liikunnan vähentyminen, josta oli huolissaan yhteensä 19%
eri ikäisten lasten vanhemmista.

– Hyvänä puolena näissä voidaan nähdä se, että ne ovat asioita, joihin jokainen vanhempi voi
vaikuttaa aika paljon myös itse. Älypuhelimen sovelluksiahan voi valvoa ja kontrolloida vanhemman
toimesta monin eri tavoin ja liikunnan määrään jokainen voi vaikuttaa itse, sanoo Moi Mobiilin
toimitusjohtaja Petri Lahtinen.

Tutkimus osoitti myös, että yhä useampi yli 9-vuotiaan lapsen vanhempi kokee, että oma lapsi
käyttää liikaa älypuhelinta. Ero alle 9-vuotiaiden lasten vanhempiin oli selkeä. 5-6 ja 7-9 –
vuotiaiden lasten vanhemmista suurempi osa sen sijaan ilmoitti, että kokee lapsensa älylaitteen
käytön olevan sopivalla tasolla.

– Monipuolinen älypuhelimen käyttö ja se, että aikuinen ohjaa lasta pienestä pitäen tekemään
puhelimella erilaisia asioita edesauttaa tietysti sitä, että älypuhelimen parissa vietetty aika on myös
laadukasta, hyödyllistä, hauskaa ja kehittävää. Näin myös älypuhelimen hyödyt pääsevät
oikeuksiinsa, Lahtinen kuvailee.

Yhteisesti laaditut säännöt auttavat kasvatustyössä

Sääntöjen asettaminen älypuhelimen käytössä on samaa kasvatustyötä mitä monissa
lapsiperheissä tehdään päivittäin muutenkin. Tutkimuksen mukaan pienempien lasten kanssa noin
25% vanhemmista asettaa säännöt aikuisen toimesta, mutta isompien lasten kanssa säännöt
asetetaan valtaosaltaan yhdessä.

Jos sovittuja sääntöjä rikotaan, niin varsinkin nuoremmille lapsille yleisin rangaistus on tutkimuksen
mukaan puhelimen takavarikointi, kun taas vanhempien lasten kohdalla riittää puhuttelu tai
keskustelu asiasta. Kyselytutkimus paljasti, että 5-6 -vuotiaiden lasten kohdalla 78% vanhemmista
ottaa puhelimen pois ja kouluikäistenkin kanssa 68% toimii samoin.

– Tärkeintä on tietysti keskustella lapsen kanssa ja kertoa miksi rikotuista säännöistä tuli kyseinen
rangaistus. Jokaisessa perheessä on omat säännöt ja rangaistukset, mutta varmasti kaikissa
tapauksissa on tärkeää, että lapsi ymmärtää yhdessä tehdyt säännöt ja syyt rangaistuksille. Alusta
asti systemaattisesti yhdessä tehdyt säännöt auttavat varmasti pitämään niistä kiinni myös teini-
iässä ja helpottaa näin vanhempien kasvatustyötä, Lahtinen kannustaa.

Vain häviävän pieni määrä vastaajista ilmoitti, ettei lapselle seuraa mitään rangaistusta rikotuista
säännöistä tai ettei sääntöjä ole lainkaan. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi alle 7-vuotiaiden
joukossa 11 prosentilla lapsista ei ollut mitään sääntöjä koskien älylaitteiden käyttöä.

Tagit: