16 kesä Moi uudisti yritysliittymänsä

Suomi on jo useamman vuoden ollut kärkimaiden joukossa mobiilidatan käytössä maailmanlaajuisesti vertailtuna. Suureen kysyntään on vastattu kehittämällä tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat datarohmujen tarpeisiin. Kehityksen keskellä on hyvä pitää mielessä, että kaikki eivät käytä dataa yhtä massiivisissa määrissä ja käyttö saattaa vaihdella paljonkin yksilöiden välillä.

Nykyajan yritykset tarvitsevat järkevän ja joustavan liittymävaihtoehdon, jolla voidaan ketterästi vastata kulutukseen yrityksen sisällä. Moi nousi Talouselämän otsikoihin vuonna 2018 tarjottuaan ensimmäiset yritysliittymänsä markkinoille juuri tähän tarpeeseen silloin vastaten. Nyt kesällä 2022 Moi uudisti koko yritysliittymätarjontansa, joka pitää sisällään entistä laajemman ja monipuolisemman liittymätarjonnan säilyttäen edelleen joustavuuden.

Yritysten tarpeita vastaavat uudet yritysliittymät

Yritysliittymissä erilaiset tarpeet korostuvat, kun yleispätevät liittymäpaketit voivat olla toiselle liian isoja ja toiselle liian pieniä – tai olla kokonaan vastaamatta käyttäjän tarpeita. Eihän sähköäkään osteta jokaiselle työntekijälle omassa erillisessä paketissa!

Moi uudisti liittymätarjontaansa yrityspuolella lisäämällä uusia liittymiä tarjontaan ja uudistamalla vanhan dataa pooliksi keräävän liittymäänsä. Uusi Moi Bisnes Potti -liittymä tarjoaa vanhan yritysliittymän poolin tavoin erityisesti vähän mobiilidataa kuluttaville edullisen liittymävaihtoehdon. Moi Bisnes Potti -liittymässä mobiilidata kerääntyy edelleen pooliin kaikkien käytettäväksi niin, että vähemmän käyttävän ylijäämä jää enemmän dataa tarvitsevien käyttöön. Puheluista ja tekstiviesteistä jokainen maksaa oman käyttönsä mukaan, kuitenkin korkeintaan 4 euroa kuukaudessa. Yritysliittymien uudistuksen myötä Bisnes Potti 4G sisältää uutena ominaisuutena automaattisen hintaleikkurin. Automaattinen hintaleikkuri varmistaa, ettei liittymän lasku pääse kasvamaan liian korkeaksi esimerkiksi hetkellisen suuren kulutuksen vuoksi.

Uusina liittyminä tarjontaan on tullut rajattoman verkon tarjoama Bisnes 4G -liittymä 200 mbit/s nopeudella sekä Reilu Bisnes 5G -liittymä huippunopealla joko 400 tai 1000 mbit/s nopeudella. Reilu Bisnes 5G -liittymä toimii kuluttajapuolen Reilu 5G -liittymän tavoin reilusti niin, että 5G-verkon hintaa maksetaan vain silloin, kun laite on 5G-verkossa. Jos laite tippuu 5G-verkon kuuluvuusalueen ulkopuolella pois 5G-verkosta, käytöstä maksetaan vain 4G-verkon käytön mukaista hintaa. Lisäksi uutena liittymänä tarjontaan tuli Bisnes Laitenetti -liittymä, joka toimii hyvin pienen datamäärän tarpeisiin, mm. valvontakameroihin.

Liittymien hallinnointi on helppoa ja vaivatonta

Yritysten edustajat ovat kertoneet arvostavansa yritysliittymien osalta hintojen pysyvyyttä, edullisuutta sekä helppoa hallinnointia, jota voi toteuttaa itse sovelluksen kautta. Moi vastaa tarpeisiin tarjoamalla kiinteät hinnat ilman tarjouksia, ja eri liittymiä voi lisätä samaan tilaukseen juuri yrityksen käytön tarpeiden mukaan. Muun muassa Moin asiakkaana toimiva Greenstep on kertonut yritysliittymien kustannusten laskeneen jopa 30 %.

Yritys Moi -sovellus tarjoaa mahdollisuuden seurata liittymien käyttöä ja kustannuksia sekä tehdä tarvittaessa muutoksia liittymiin. Se, että Moi tarjoaa hallintapalvelun, jonka kautta voi itse seurata liittymien kulutustilannetta ja lisätä tai vähentää käytössä olevan datan määrää yritystasolla, helpottaa paljon liittymien hallintaa. Liittymäkokonaisuus hallintaratkaisuineen on suoraviivainen – ja vielä hyvällä hinnalla. 🤓

Lue lisää uudistuneista yritysliittymistä ja käy testaamassa, paljon yrityksesi tarpeisiin vastaava liittymäpaketti kustantaisi.

Tagit: