26 syys Kyselytutkimus: suomalaiset suhtautuvat älykoteihin varovaisen uteliaasti

Suomalaiset odottavat kodin älylaitteilta turvallisuudentunnetta, helpotusta arkeen sekä ajan ja rahan säästöä. Tietoturvakysymykset puolestaan huolestuttavat ihmisiä eniten. Kodin sim-kortilliset ja langattomaan verkkoon liitettävät laitteet ovat silti vielä harvinaisia, selviää Moi Mobiilin teettämässä kyselyssä.

Kyselytutkimus osoittaa, että suomalaiset eivät vielä ole innostuneita kodin älylaitteiden laajamittaisesta hankkimisesta. Vain alle puolet kyselyyn vastanneista uskoo hankkivansa niitä ensimmäisten joukossa tai kun ne yleistyvät suomalaiskodeissa. Puolet vastaajista kokee kuitenkin, että älylaitteiden käyttö säästäisi aikaa ja helpottaisi arkea. Kyselyssä älylaitteilla ei tarkoitettu älypuhelinta, tablet-tietokonetta tai äly-tv:tä.

Kodin turvallisuus sekä ajan ja rahan säästäminen kiinnostavat eniten

Joka kolmas vastanneista oli kiinnostunut internettiin kytkettävästä varashälyttimestä, joka on yhdistetty verkkokameraan. Tarkentavissa vastauksissa toistuivat myös muut turvallisuuteen liittyvät asiat, kuten lukitusjärjestelmät ja älylukot.

Turvalaitteiden ja älylukkojen lisäksi eniten kiinnostusta herättivät internettiin
kytkettävät laitteet ja mittarit, joilla voidaan seurata ja säätää esimerkiksi sähkönkulutusta sekä lämpöä ja ilmastointia.

Turvallisuudentunne on asia, jota ihmiset haluavat. Kodin pitää tuntua turvalliselta
ja hyvältä paikalta olla. Tulevaisuudessa toivotaan älylaitteita erityisesti paloturvallisuuteen, energian ja veden säästöön sekä murtoturvallisuuteen. Arjen askareihin tarkoitetut robotti-imuri, pyykinpesukone, jääkaappi, tiskikone ja robotti-ruohonleikkuri herättivät vastaavasti vähemmän kiinnostusta, Moi Mobiilin toimitusjohtaja Petri Lahtinen kommentoi kyselyn tuloksia.

Tietoturvakysymykset huolestuttavat

Älylaitteiden tietoturvakysymykset herättivät selvästi eniten huolta. Älylaitteiden tietoturva on herättänyt paljon keskustelua myös mediassa. Vastaajista lähes 60% ilmoitti mahdolliset tietoturvaongelmat huonoimmaksi puoleksi. Myös korkea hinta ja pieneksi koettu hyöty arvelluttivat vastaajia.

Internettiin kytkettävät älylaitteet ovat etäohjattavia puhelimeen tai tablettiin ladattavan älysovelluksen avulla. Laitteet toimivat omalla mobiililiittymällä tai langattomassa kotiverkossa. Laitteita voi säätää joko laitekohtaisilla sovelluksilla tai ne voi yhdistää yhteen laitteeseen, josta niiden käyttö voi olla vielä yksinkertaisempaa.

Moi Mobiilin tiliin voi liittää niin monta simmiä kuin kotona tarvitsee. Tällöin laitteiden kuluttamaa dataa on helppo seurata ja säätää tarpeen mukaan Mun Moi -sovelluksella.

 

Tutustu kyselytutkimuksen tuloksiin tästä.

Kyselytutkimuksen Moille on toteuttanut YouGov Finland. Kyselytutkimuksen päätavoitteena oli selvittää suomalaisten näkemyksiä ja kokemuksia älykodin laitteista ja järjestelmistä. Tutkimuksen lopulliseen kohderyhmään kuuluvat 18 vuotta täyttäneet suomalaiset. Lähtöotos muodosttiin ja lopullinen vastaajajoukko painotettiin suomalaista aikuisväestöä edustavaksi iän (18v.+), sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Kokonaisvastaajamäärä on 1006.

Tiedot kerättiin web-kyselynä 1.9.–4.9.2017 välisenä aikana. YouGovin Suomen kuluttajapaneelissa. Paneeliin kuuluu noin 20 000 suomalaista. Kokonaistuloksissa (N=1006) keskimääräinen luottamusväli on noin ±2,8%-yksikköä suuntaansa (95%:n luottamustasolla).

 

Tagit: